Bengal  Squad and Fixtures  Women Senior One Day Trophy 2021-22

Fixtures    Bengal    Women Senior One Day Trophy 2021-22

Bengal v Rajasthan

31 October 2021, 09:00 IST, Alur Cricket Stadium, Bangalore

Round III – Elite Group C, Womens Senior One Day Trophy

Bengal v Andhra

01 November 2021, 09:00 IST, Alur Cricket Stadium II, Bangalore

Round IV – Elite Group C, Womens Senior One Day Trophy

Bengal v Himachal

03 November 2021, 09:00 IST, Alur Cricket Stadium III, Bangalore

Round V – Elite Group C, Womens Senior One Day Trophy

Bengal v Punjab

04 November 2021, 09:00 IST, Alur Cricket Stadium II, Bangalore

Round VI – Elite Group C, Womens Senior One Day Trophy

Hyderabad v Bengal

06 November 2021, 09:00 IST, M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

Round VII – Elite Group C, Womens Senior One Day Trophy

Bengal Squad for Women’s Senior One Day Trophy 2021-22

Mouli Manik Mondal, Shrayosi Pranay Aich, GayatriShiba Pada Mal, RupaAshit Dutta, TithiSwapan Das, Jhulan Goswami, Ankita Satya Chakraborty, Titas Ranadeep Sadhu, Kashish Vinod Agarwal, Saika Mohd Ishaque, Vanitha Ramu Vellaswamy, Gouher Sultana, Mamata Jayram Kisku, Nisha Suvendu Maji, Priyanka Ramesh Kurmi, Aparna Dilip Mondal, Rumeli Dhar, Jhumia Habibur Rahman Khatun, Soumashree Subrata Bhowmick, Shrabani Swapan Paul, Parna Prabir Paul, Richa Ghosh, Rukmoni Ashok Roy, Shreya Lakhi Khara, Priyanka Prankrishna Bala, Sukanya Parida, Sushmita Basanta Ganguly, Deepti Sharma Bhagwan Sharma, Prativa Gopal Rana, Dhara Vijay Gujjar, Mita G Paul, Priyanka Madhab Sarkar, Sansthita Sumit Biswas, Dipa Prabhat Das, Pampa Paresh Chandra Sarkar

Related Post